COTTURA & CUCINA > INDUZIONE (PUNTO CLIMA)

PIANO COTTURA AD INDUZIONE 12 KW
PIANO COTTURA AD INDUZIONE 16 KW
PIANO COTTURA AD INDUZIONE 3 KW.
PIANO COTTURA AD INDUZIONE 3.5 KW
PIANO COTTURA AD INDUZIONE 5 KW.
WOK AD INDUZIONE 5 KW.